«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΠΑΠΑΣ» ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΑΡΑΞΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 12/2018

Νοε 29, 2018