ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ–ΞΕΣΗΣ ΚΥΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ–JP-5 ΤΟΥ ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ,ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ Π/Υ ΠΟΣΟΥ 120.000,00€ ΣΤΟΝ NΣ

Νοε 08, 2018