ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Π/Θ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΝΑ, ΜΕ Σ.Π., ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 43.490,00€, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΜΕ ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ.

Νοε 05, 2018