ΣΥΝ.ΔΙΑΓ.Π/Θ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Υ/Γ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΙΥΑ) ΝΝΑ, ΜΕ ΣΥΜΦ. ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 59.691,80€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ ΜΕ ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤ.

Νοε 02, 2018