Διακήρυξη ΣΜΔ για την Ανάδειξη Προμηθευτών του ΠΟΝ σε Αλλαντικά, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών περιοχών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 60.000€

Οκτ 11, 2018