ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ(1) ΈΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ TΥΝΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ROLLS ROYCE ΜΕ SERIAL NUMBER 902652

Σεπ 14, 2018