ΑΠΟΦΑΣΗ Ματαίωσης Συνοπτικού Διαγωνισμού Επιλογής Οικονομικού Φορέα για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Τεσσάρων (4) Ατόμων Προσωπικού Συνεργείου ΝΣ στις Ηλεκτρομηχανές PIELESTICK PA4-200

Σεπ 14, 2018