Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο δύο (2) ετών με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων για κίνηση π.π. στη νήσο Κύπρο

Αυγ 10, 2018