Τεχνικός Διάλογος - Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Μηχανή-Γεννήτρια) για ένα (1) Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ

Αυγ 07, 2018