ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/18 Διακήρυξη Διαγωνισμού για σύναψη συμφωνίας-πλαισίου από 27/08/18 έως 31/12/18 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, εκτιμώμενου κόστους 45.000,00€.

Ιουλ 12, 2018