ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Π/Θ ΑΝΑΛ. Υ/Γ ΥΛ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΝΑ, ΜΕ Σ.Π., ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 54.242,47 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚ. ΗΛΕΚΤΡ. ΠΛΕΙΣΤΗΡ.

Ιουλ 12, 2018