ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ SSS TOW FISH SSS (Side Scan Sonar) MODEL 982 ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Ιουν 11, 2018