Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Διάρκειας 6 Μηνών Αξίας 45.000,00 € άνευ ΦΠΑ για Εργασίες Αμμοβολής Υφάλων σε Πολεμικά Πλοία του Π.Ν.

Ιουν 08, 2018