Συν. Διαγ. Π/Θ Φαρμάκων με δραστικές FUROSEMIDE,FLUCONAZOLE,VORICONAZOLE, FLUMAZENIL και LEVETIRACETAM για το ΝΝΑ, με σύναψη Σ.Π., Εκτιμ. Αξίας 58.621,40 € χωρίς ΦΠΑ.

Ιουν 07, 2018