Συν. Διαγ. Π/Θ Ρομποτικού Βραχίονα Υποβοήθησης Κάμερας Ουρολογικής Κλινικής ΝΝΑ, με σύναψη ΣΠ, Εκτιμώμενης Αξίας 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με τη διαδικασία του Ηλεκτρ. Πλειστ.

Ιουν 07, 2018