Τροποποίηση Διακήρυξης ΣΜΔ για την Ανάδειξη Προμηθευτών του ΠΟΝ σε Τροφές Σκύλων, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών Ν. Υπηρεσιών Αττικής, Σαλαμίνας και Κρήτης, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 60.000€

Ιουν 06, 2018