ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΣΕ ΝΝΑ ΕΚΤΙΜ. ΑΞΙΑΣ 42.600,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ

Ιουν 06, 2018