Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Διάρκειας 6 Μηνών Αξίας 45.000,00 € άνευ ΦΠΑ για Εργασίες Αμμοβολής Υφάλων σε Πολεμικά Πλοία του Π.Ν.

Μαϊ 16, 2018