Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτών του ΠΟΝ σε Νωπά Αλιεύματα, για κάλυψη Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών Σαλαμίνας, Αττικής και ΚΕ ΠΟΡΟΣ, Προϋπολογιζόμενου Κόστους 800.000,00 Ευρώ.

Μαϊ 14, 2018