Συν. Διαγ. για την Παροχή Εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ για ένα (1) έτος, Εκτιμώμενης Αξίας 36.290,33 € πλέον ΦΠΑ

Μαϊ 11, 2018