ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΟΔΟΝΤ. ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΝ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 59.960,00€

Μαρ 12, 2018