ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΝΑΥΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Απρ 19, 2017