ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΝΑΥΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μαρ 20, 2017