Διακήρυξη Δεύτερου Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Υλικών τα Οποία Aπαιτούνται στο Πλαίσιο Επισκευής-Συντήρησης Πομπών HF-80 COLLINS K.E/HF/KAXPH, Κατασκευαστικού Οίκου ROCKWELL COLLINS (13499)

Μαρ 16, 2017