Διαγωνισμός περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2019

Διαγωνισμός περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2019

Νοε 13, 2019

        Προκήρυξη για την ανάδειξη πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για το έτος 2019.

        Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.