Ανακοίνωση άρσης αναστολής διαδικασιών προσλήψεων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Ανακοίνωση άρσης αναστολής διαδικασιών προσλήψεων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Ιουλ 11, 2019