Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Διοίκησης Επιτελών ΠΝ (ΣΔΕΠΝ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2018-2019

Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Διοίκησης Επιτελών ΠΝ (ΣΔΕΠΝ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2018-2019

Σεπ 04, 2018