Κύρωση Πίνακα Προσλήψεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Κύρωση Πίνακα Προσλήψεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Αυγ 31, 2018