Κύρωση Πίνακα Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) Κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Κύρωση Πίνακα Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) Κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019 στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Αυγ 31, 2018