Πρόσληψη με Επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ) για το Εκπαιδευτικό Έτος   2018 – 2019

Πρόσληψη με Επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2018 – 2019

Ιουν 04, 2018