ΟΠΛΙΤΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΟΒΑ)

Μαρ 15, 2017

1.      Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε η ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων (200) οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), για βραχεία περίοδο από ένα (1) έως τρία (3) έτη.
 

2.    Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της παραπάνω εγκυκλίου, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στη σχετική Διαταγή ΓΕΝ, η οποία τροποποιήθηκε και δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων έως 10 Απριλίου 2017 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

                 α.    Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον απολύονται οριστικώς από 10 Μαΐου 2017 έως 10 Ιουλίου 2017.

                 β.    Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία έτη (3) από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.
 

 3.    Οι έφεδροι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και θα κριθούν ανακατατασσόμενοι, σύμφωνα με τα κριτήρια της εγκυκλίου, καθώς και ένα ποσοστό 20% των επιλαχόντων, θα ενημερωθούν, με δική τους ευθύνη, από την ιστοσελίδα του ΓΕΝ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr  στον κάτωθι  σύνδεσμο

http://www.hellenicnavy.gr/el/component/k2/item/7850-oplites-vraxeias-anakatataksis-ova.html

σχετικά με την παρουσίασή τους για την εξέταση της σωματικής τους ικανότητας στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΥΕ), η οποία εδρεύει στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, Ακτή Μουτσοπούλου 66 Α.
 

 4.    Οι οπλίτες ανακατατάσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού ή κατά τις ημερομηνίες κατατάξεως των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών στην περίπτωση που απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
 

5.    Οι έφεδροι επακατατάσσονται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρατευσίμων Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού.
 

6.    Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στη Δνση Στρατολογίας ΓΕΝ/Β4 στο τηλέφωνο 2106551406.

 

Για να δείτε την προκήρυξη (Διαταγή ΓΕΝ ) πατήστε εδώ

 

Για να δείτε την τροποποίηση της προκήρυξης (Διαταγή ΓΕΝ ) πατήστε εδώ

 

 

Σχης (NOM) Γεώργιος Σιούλας

Διευθυντής ΓΕΝ/Β4