Εφαρμογή ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων του ΝΝΑ

Ο κάθε χρήστης μετά από εγγραφή  και πιστοποίηση του, δύναται να κλείσει από το διαδίκτυο ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΝΝΑ.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης του χρήστη θα πραγματοποιείται μετά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο. Αναλυτικές οδηγίες για την όλη διαδικασία της ταυτοποίησης παρέχονται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής .

Αρχικά η πλατφόρμα λειτουργεί με τον χρονοπρογραμματισμό των κάτωθι ιατρείων και θα αφορά στα ονομαστικά ραντεβού του συνόλου των ιατρών που εκτελούν Εξωτερικά Ιατρεία:

• Αιματολογικό

• Νευροχειρουργικό

• Νεφρολογικό

• Αλλεργιολογικό

Σταδιακά θα προστεθεί το σύνολο των Εξωτερικών Ιατρείων του ΝΝΑ και του ΝΝΠ

 

Για να κλείσετε ραντεβού πατήστε στην παρακάτω εικόνα